ALAN Hovi Dream

     Dátum narodenia : 19.5.2007

     Výstavné ocenenia:  3x výborný 4, výborný 3, R. CAC, 2 x CAC

     RTG vyšetrenie kĺbov : bez nálezu DBK 0/0 "A", DLK 0/0 "0"

 

 

 

 

 

 

      Otec:  Persano Gasko Prim

        RTG vyšetrenie kĺbov : bez nálezu DBK 0/0 "A"
        Výstavné ocenenia : Šampión PL,  Stredovýchodoeurópsky víťaz, 2x CAC, 4x r.CAC, 3x CWC,
                                             NPWR, CACIB, 2x BOB
         Skúšky : ZOP, ZPU1
                                                                                                                                                                                        
 

                                    

        Matka :  Becky von Heiligem Kreuz

          RTG vyšetrenie kĺbov : bez nálezu DBK 0/0 "A"
          Výstavné ocenenia :  2x CAC